Peserta MOS TA 2019 – 2020

Selamat Datang Adik-Adik sekalian di SMP Degreen Camp, semoga masa studinya selama 3 tahun dipenuhi dengan keceriaan dan kebahagiaan.